خانه - بایگانی برچسب: ساده زیستی

بایگانی برچسب: ساده زیستی

امام علی علیه السلام، مردی فراتر از شعار

 مولای متقیان علی علیه السّلام الگوی تمام نمای سیره رفتاری پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه وآله است. امـام عـلى عـلیـه السـّلام تـلاش مـى كـرد تـا چـونـان رسـول خـدا صـلى الله عـلیـه و آله بـخـورد و بـیـاشـامـد و زنـدگـى كـنـد. 

ادامه نوشته »