منافق و علائم آن

امام صادق علیه السلام می فرمایند :

سه خصلت است که در هر کس باشد منافق است هرچند روزه بگیرد و نماز بخواند و آن خصلت ها عبارت است از :

  • ۱- زمانی که خبر دهد دروع بگوید .

  • ۲- هنگامی که وعده دهد تخلف ورزد .

  • ۳- زمانی که امانتی به او بسپارند خیانت نماید .

تحف العقول  / ص ۳۷۷
 

دیدگاهتان را بنویسید