خانه - احادیث - خلقت انسان و تکوّن جنین در رحم‏

خلقت انسان و تکوّن جنین در رحم‏

 

پس امام صادق علیه السّلام فرمود که: ابتدا مى‏کنم اى مفضّل به یاد کردن خلقت انسان پس عبرت‏گیر از آن.

اول عبرتها تدبیرى است که حق تعالى در جنین مى‏فرماید: در رحم در حالى که او محجوب است در سه ظلمت:

۱- تاریکى شکم

۲- تاریکى رحم

۳- تاریکى بچه‏ دان

در هنگامى که او را چاره نیست در طلب غذائى و نه در دفع اذیتى و بلائى، و نه در جلب‏ منفعتى، و نه در دفع مضرّتى، پس جارى مى‏شود به سوى او از خون حیض آن مقدار که غذاى او شود چنانچه آب غذا مى‏باشد براى نباتات.

توحید مفضل / ترجمه علامه مجلسى، ص: ۵۸

دیدگاهتان را بنویسید