خانه - معصومین علیهم السلام - امام باقر علیه سلام - چند اتفاق بی نظیر از امام باقر علیه السلام

چند اتفاق بی نظیر از امام باقر علیه السلام

کراماتی را که ابو بصیر از شاگردان امام باقر علیه السلام از ایشان دیده اند و نقل کرده اند :

  • ابوبصير روايت كرده به حضرت عرض كردم: من شيعه و دوست شما هستم و نابينا و ناتوان، بهشت را براي من ضامن شويد… دست به چشم من كشيد بينا شدم و همه ائمه را در حضور آن حضرت مشاهده كردم و سپس فرمود: به دور نگاه كن.به خدا جز سگ و خوك و ميمون نديدم دست بر چشم من كشيد دوباره به حالت اول برگشتم.[1]
  •  ابوبصير نقل مي كند امام باقر عليه السلام  به من فرمود: وقتي به كوفه برگردي پسري براي تو متولد مي شود و او را عيسي مي نامي و پسر ديگري كه او را محمد مي نامي كه آنها از شيعيان ما هستند... برگشتم هر دو واقع شد.[2]
  •  و نقل مي كند حضرت روزي وارد مسجد شد جواني با صداي بلند مي خنديد حضرت فرمود: در مسجد مي خندي در صورتي كه پس از سه روز از اهل قبور خواهي شد. چون روز سوم شد مرد و آخر روز به خاك رفت.[3]
  • با امام باقرعليه السّلام  وارد مسجد شديم حضرت به من فرمود: از مردم بپرس كه آيا ابوجعفر را مي بينيد؟
    از هر كس پرسيدم گفت نه! تا آنكه ابوهارون مكفوف (نابينا) داخل شد حضرت فرمود: از او بپرس.
     پرسيدم گفت: آيا آن حضرت نيست كه ايستاده: گفتم از كجا فهميدي پاسخ داد چگونه نبينم در حاليكه آن حضرت نوري است درخشنده.[4]

منبع :                                                                                                                      
[1] . حر عاملي، اثبات الهداة، تهران، مكتبة الاسلاميه، ج5، ص303.
[2] . همان، ص 305.
[3] . همان، ص 305.
[4] . شيخ عباس قمي، منتهي الآمال، قم، هجرت، چاپ اول، 1366ش، ج2، ص190.  

همچنین ببینید

کدام یک معتبرست : فاطمیه اول یا فاطمیه دوم؟

در مورد تعداد روزهایی که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پس از رحلت پدر …

پاسخ دهید